Spotkanie Inauguracyjne programu „Polscy Artyści i świat Tańca Hiszpańskiego”