Al – Andalus

Spektakl powstała na zamówienie Festiwalu Dni Garcii Lorki organizowane przez Agencję Artystyczną BE-ART Carmen Azúar

premiera –  18.12.1998 Teatr Rozmaitości Warszawa w ramach wydarzeń Festiwalowych
koncepcja – Małgorzata Matuszewska
choreografia – Małgorzata Matuszewska
muzyka: Marek Walawender
teksty pieśni: Federico García Lorca (utwory poetyckie)
reżyseria, projekt scenografii i kostiumów –  Małgorzata Matuszewska

wystąpili:
taniec – Małgorzata Matuszewska
śpiew – Anna Jagielska

muzycy:
Gitara klasyczna, mandolina – Marek Walawender
Gitara klasyczna, instrumenty perkusyjne (kastaniety, tabla, cajón) – Leszek Potasiński
Kontrabas – Michał Kotowski
Flet – Leszek Wiśniowski

Spektakl “Al – Andalus” to pejzaż malowany paletą wierszy Federica Garcii Lorki. W przedstawieniu wykorzystano poezje w języku oryginału. Muzyka skomponowana do spektaklu wykorzystuje motywy tradycyjnej muzyki andaluzyjskiej i flamenco. Kompozycje muzyczne, oprócz trzech melodii tradycyjnych, mają charakter współczesny. Autorskie utwory Marka Walawendera, oparte na rytmach i palos (stylach) pieśni flamenco, mają oryginalne brzmienie.  Choreografia Małgorzaty Matuszewskiej oparta jest przede wszystkim na technice tańca flamenco. 

Spektakl pomyślany jest jako całość, nie jako luźna wiązanka utworów. Taniec, śpiew i muzyka stanowią poszczególne barwy, przenikające się, uzupełniające w ramach wspólnie tworzonego obrazu, którym jest Andaluzja w wierszach F.G. Lorki.

 Na całość spektaklu składa się dziewięć poezji, których kolejność jest pomyślana tak, aby poczynając od narodzin zakończyć na śmierci, jednocześnie zaczynając od świtu przez kolejne pory dnia, dojść do nocy.