Carmen Concierto

premiera: 14.06.2008 Centralny Basen Artystyczny Warszawa
koncepcja: Małgorzata Matuszewska
Choreografia i reżyseria: Małgorzata Matuszewska
Oprawa plastyczna, komiks: Elżbieta Waga
wykonanie kostiumów: Molina S.L , Anna Lach – Gościańska

WYKONAWCY:
NTF Teatr Tańca Małgorzaty Matuszewskiej w składzie:
Carmen: Małgorzata Matuszewska 
Manuela: Małgorzata Wołyńczyk 
Las Cigarreras : Magdalena Faszcza, Małgorzata Gryczko, Kamila Olesińska
gościnnie:
El Toro: Anna Redlin ( we własnych choreografiach)
Torreador: Magdalena Faszcza / Małgorzata Wołyńczyk / Małgorzata Matuszewska

Muzycy:
Śpiew: Magdalena Navarrete 
Gitara: Andrzej Lewocki, Marta Czapla
Skrzypce: Anna Montusiewicz Malina
Instrumenty Perkusyjne: Maciej Mustafa Giżejewski 

Spektakl w formie teatralizowanego koncertu inspirowany opowiadaniem Prospera Mérimée  “Carmen”, a w szczególności stworzoną przez autora bohaterką. Poszczególne sceny przedstawienia nawiązują do wybranych fragmentów książki, charakteryzujących postać Carmen. Istotnym elementem projektu jest program dla widzów zrealizowany w formie komiksu, który nawiązuje do scen z przedstawienia. Zamieszczone w programie teksty, powiązane z poszczególnymi rysunkami zaczerpnięte zostały z opowiadania Prospera Mérimée.