Tropem Carmen

25 października 2013 r Małgorzata Matuszewska uczestniczyła w konferencji naukowej „Obraz Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych w innych kulturach” Uniwersytetu w Białymstoku, podczas której zaprezentowała  autorski artykuł naukowy pt. „Tropem Carmen, tytułowej bohaterki opery Bizeta”. Praca została opublikowana  w ramach publikacji pokonferencyjnej w 2014, pod redakcją Ludmiły Furman.

Głównym tematem artykułu „Tropem Carmen, tytułowej bohaterki opery Bizeta” jest zebranie i opis wybranych  realizacji tematu Carmen na przestrzeni od 1845 do 2013 roku. Celem zestawienia wspomnianych realizacji jest ukazanie jak wielu artystów i na jak wiele sposobów podejmowało temat opery G. Bizeta i opowiadania P. Merimmée, ze szczególnym uwzględnieniem tańca. Poczynając od roku powstania opowiadania przez jego pierwsze realizacje sceniczne, operowe i taneczne, kończąc na realizacjach filmowych i projektach w stylu flamenco. Drugim wątkiem artykułu są rozważania próbujące znaleźć odpowiedź na pytanie: W jaki sposób mogła tańczyć Carmen, widziana oczami wyobraźni jej twórców, G. Bizeta i P. Merimmée? 

Zdjęcie: fragment prezentacji  z wykładu Małgorzaty Matuszewskiej pt. “Carmen – literackie inspiracje w tańcu” (projekt “Taniec w bibliotece – la Danza i el Baile” 2018 r.) – wykład stanowił rozwinięcie zagadnień poruszonych w artykule.