Miasto Syren / Nocny Pociąg

W roku 2012, dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja zrealizowała projekt  „Miasto Syren – Nocny Pociąg” na terenie dawnego Dworca Warszawa Główna – dzięki zaangażowaniu Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

W tytule projektu zostały zawarte jego główne nurty: „Miasto Syren” – to Warszawa (Syrenka – herb Warszawy), „Nocny Pociąg” – akcja rozgrywała się od zachodu słońca do nocy (bez dodatkowego oświetlenia) na muzealnym  peronie Dworca Głównego. Wątek Syren, a także pustych peronów i dworców  – podobnie jak cały performance – odnosiły się do twórczości surrealisty, belgijskiego malarza Paul’a Delvaux.

Do realizacji projektu autorka Małgorzata Matuszewska zaprosiła:

 – włoskiego operatora Massimo Federico

– mistrzynię świata w make-up Wiolettę Wypijewską

– warszawskie tancerki współpracujące w ramach NTF Teatr Tańca Małgorzaty Matuszewskiej: Ilczuk Barbarę, Krzemieńską Natalię, Mazur Nadezhdę, Ochman Annę

–  PagalCreative – do realizacji materiałów promocyjnych oraz dokumentacji fotograficznej.

Na projekt “Miasto Syren / Nocny Pociąg” składały się dwie realizacje artystyczne autorstwa Małgorzaty Matuszewskiej: performance i film tańca.

2010 grudzień – RE:WIZJE 2010 Festiwal Sztuki Niezależnej – hall główny PKiN Warszawa grudzień 2010r.: prezentacja piętnastominutowej wersji, będącego dopiero w zalążku, Projektu.

2011 – rozpoczęciu pracy nad Projektem pod nazwą „ Miasto Syren”

2012 luty – prezentacja piętnastominutowej wersji w ramach Gali Teatru Tańca NTF

2012 lipiec realizacja pierwszej części Projektu pt. „Miasto Syren / Nocny Pociąg” na terenie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. W ramach zdarzenia zrealizowano akcję performance oraz film tańca. Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy. Wydarzenie w Muzeum Kolejnictwa odbyło się przy pełnej widowni. 

2012 grudzień – NOC TAŃCA 2012 Warszawska Scena Tańca Teatr Studio Warszawa: prezentacja materiałów związanych z realizacją Projektu w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

2013 luty i kwiecień – Prezentacja filmu tańca „Miasto Syren / Nocny Pociąg” w ramach Projektu EKRAN OTWARTY w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (kino LAB).

2013 czerwiec – Przyjęcie filmu „Miasto Syren / Nocny Pociąg” do prezentacji w ramach NOCY KULTURY w Lublinie