Przewodnik po Sztuce Tańca Hiszpańskiego

fot. Renata Świątecka / edycja Pagal Creative

Projekt naukowo – edukacyjny Małgorzaty Matuszewskiej na który składają się dwa główne elementy:

  • praca nad książką “Polski Przewodnik po Sztuce Tańca Hiszpańskiego”
  • realizacja wykładów online

W roku 2020 Małgorzata Matuszewska otrzymała Stypendium Twórcze z dziedziny Taniec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pracę nad książką (część pierwsza) Polskiego Przewodnika po Sztuce Tańca Hiszpańskiego. Obowiązki stypendysty zawarte w umowie zostały spełnione, przedsięwzięcie będące przedmiotem stypendium zrealizowano zgodnie z umową, a zakładany cel został osiągnięty.

Syntetyczny opis przedsięwzięcia stypendialnego:

W Polsce funkcjonuje powszechne wyobrażenie, że taniec hiszpański to tylko flamenco. Flamenco zaś postrzegane jest jako folklor Cyganów z Andaluzji. Oba wyobrażenia są dalekie od prawdy, co powoduje kształtowanie fałszywego obrazu tańca hiszpańskiego i ujemnie wpływa na chęć poszerzania wiedzy na jego temat. Stan ten wynika z różnicy w edukacji tańca hiszpańskiego w Hiszpanii i w Polsce oraz braku polskiej literatury omawiającej tą sztukę. Celem książki „Polski przewodnik…” jest wyjaśnienie tych różnic oraz rozszerzenie wiedzy na temat sztuki tańca hiszpańskiego obejmującej 4 techniki : baletową, stylizowaną, flamenco, regionalną.

Część pierwsza książki obejmować będzie okres od wieków dawnych do ukształtowania się czterech technik tańca hiszpańskiego (w przybliżeniu do 1950 roku). Część druga książki obejmie czasy współczesne – poczynając od 1950 roku.

Małgorzata Matuszewska prowadzi również stronę facebook “Przewodnika..”

facebook.com/PrzewodnikPoSztuceDanzaEspanola

Od maja 2021 Małgorzata Matuszewska rozpoczęła realizację nieodpłatnych wykładów online. Pierwszy wykład został zrealizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca organizowanych przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach projektu TańczMY.

wykłady: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfNNGuuyqDtcwgukyZizp8IBq3xohlcrO